Problemy w pracy

Dobrze, jeśli praca daje dużo satysfakcji, spełnienia, możemy się w niej realizować. Gorzej, gdy staje się koniecznością, tracimy motywację, a nasze działania realizujemy automatycznie i bez zaangażowania.

Z moimi Klientami pracuję nad obniżeniem poziomu stresu, przywróceniem wysokiej samooceny i poczucia kontroli nad swoim życiem, co finalnie przekłada się na właściwe wybory, również zawodowe. 

Ciągłe napięcie odbija się negatywnie na pracy

Praca jest bardzo ważnym aspektem naszego życia, daje nam źródło utrzymania, radości, spełnienia i docenienie. To w pracy spędzamy ogromną część naszego czasu, zdobywamy doświadczenie, nawiązujemy przyjaźnie, realizujemy nasze pasje.

Dobrze jak praca daje dużo satysfakcji, spełnienia, możemy się w niej realizować, gorzej jak staje się koniecznością, jak tracimy motywację, a praca staje się automatyczna. Wówczas nie tylko nie daje nam satysfakcji, ale także wcześniej czy później nie będzie z takiej pracy czerpać organizacja.

Ten proces na początku jest bardzo powolny, pojawiają się drobne błędy, brak nowych pomysłów lub tzw. wyuczona bezradność. Gorzej jak taki stan trwa długo. Po pierwsze ciągłe napięcie prowadzi do przemęczenia i przewlekłego stresu, co bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, na relacje w pracy, relacje z bliskimi. Niestety odbija się to również na jakości pracy, zaczynamy popełniać błędy tam, gdzie wcześniej ich nie było. Pracodawca zaczyna wymagać lepszej jakości bądź większego wysiłku.

Groźne wypalenie zawodowe

Potem zjawisko nabiera prędkości, zaczynamy chorować, tracimy motywację, siły, pojawiają się objawy wypalenia zawodowego. Czasami przełożony zauważy to pierwszy i podejmie drastyczne kroki, wówczas nasz konflikt sięga zenitu, odchodzimy z firmy w pozycji ofiary.

Problemy ze znalezieniem nowej pracy

Z pozycji ofiary zaczynamy szukać nowej pracy, a jak nie trudno się domyśleć, nowy pracodawca, nie znając żadnych szczegółów, po prostu to czuje. ​

"Jak działasz z pozycji ofiary to oddajesz moc na zewnątrz".

  • Jak temu zapobiec?
  • Co zrobić jeśli już obserwujemy podobne symptomy?
  • Jak zacząć odpowiednią rozmowę ze sobą?
  • Jak wyjść z pozycji oceny siebie i innych i podjąć odpowiednie działania?

Z moimi Klientami pracujemy nad obniżeniem poziomu stresu, analizujemy silne i słabsze strony. Pracujemy z emocjami i przekonaniami, które już nie służą. Sprawdzamy na co Klient ma wpływ, a co należy zostawić. Przywracamy wysoki poziom oceny, uciszamy głos wewnętrznych „krytyków” w głowie.

Finalnie moi Klienci odzyskują wpływ i sterowność nad swoim życiem; planują działania na nową,  lepszą przyszłość.

Skontaktuj się ze mną wypełniając poniższy formularz

Odpowiem na wiadomość możliwie jak najszybciej